www.spargalkes.lt

Teisės pagrindai (mokomoji knyga)

Mokomosios knygos „Teisės pagrindai" trečiojo leidinio parengimą ir išleidimą lėmė kelios aplinkybės: pirma, būtinumas atitinkamus knygos teiginius suderinti su per pastaruosius dvejus metus priimtų naujų įstatymų bei kitų norminių teisės aktų nuostatomis, taip pat su jų gausiais pakeitimais, antra, didelė šios knygos paklausa tarp skaitytojų ir palankūs atsiliepimai apie ją, trečia, tikslingumas kai kurių dalių turinį pakoreguoti atsižvelgiant į studijuojančiųjų poreikius ir pageidavimus.

Iš esmės lieka nepakeista knygos struktūra. Tik l skyriuje atsisakyta valstybės sampratos aprašymo, nes, kaip parode dėstymo praktika, studentai apie valstybės požymius, funkcijas, formas ir pan. turi politologinių, istorinių, sociologinių ir kitų žinių minimumą. Tačiau, kadangi valstybė ir teisė yra glaudžiai susiję visuomeniniai reiškiniai, autorius jų sąveikos ypatumus įkomponavo į teisės kilmės ir raidos skirsnį, gerokai išplėtęs jį. Ir kai kurie kiti teisės teorijos klausimai yra šiek tiek modernizuoti - išryškinta teisės vieta socialinių normų sistemoje, pabrėžiamas pilietinės visuomenes vaidmuo kuriant teisinę valstybę.

Skaitytojai neabejotinai pastebės jog naujai parašytas Darbo teisės skyrius. Priėmus Darbo kodeksą, kuris įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., faktiškai reformuota Lietuvos darbo teisė. Atsižvelgiant į tai, kad Darbo kodeksas yra bendras darbo teisės kodifikuotas šaltinis, kuriame naujai sureguliuoti daugelis darbo ir su jais susijusių santykių, knygos Darbo teisės skyrius tapo dominuojančia šios mokymo priemones dalimi ne tik dėl savo naujumo, bet ir dėl būtinumo kiekvienam bet kurios specialybes dirbančiam žmogui gauti naujų šios srities žinių, reikalingų praktinėje veikloje.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (2967559d254c9d997126c16f63dabe71.zip)Teisės pagrindai (mokomoji knyga)2141 Kb4
Neteisinga

 
Teisė Teisės pagrindai (mokomoji knyga)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt