www.spargalkes.lt

Atėnų teisės šaltiniai

Antikos (graikų ir romėnų) civilizacija susiformavo Europos pietuose, viduržiemio jūros baseine ir savo apogėjų pasiekė I tūkst. Pr. Kr ir I tūkst. po Kr pradžioje. Šiuo laikotarpiu graikai ir romėnai pasiekė įspūdingų laimėjimų visose visuomeninio gyvenimo sferose, tarp jų ir politikos bei teisės srityse. nedideli vienas nuo kito izoliuoti miestai-valstybės graikų vadinti poliai (įtakingiausias buvo Atėnai). Taigi Graikijoje nebuvo vientisos valstybės ir teisinės sistemos. T. raida antikinėje Graikijoje neperžengė polių ribų, plėtojosi vietos papročių ir tradicijų pagrindu, pasižymėjo t. partikuliarizmu. Labiausiai išplėtota senovės Graikijos t. sistema buvo Atėnuose. Seniausias t. šaltinis At. buvo papročiai, tačiau anksčiau nei kitur (jau nuo VII a. pr. Kr. pab.) pagrindiniu t. šalt. tapo įst.: kuriantis Atėnų valstybei (I tūkst pr kr) tauta buvo nustumta eupatridų (kilmingųjų), kurie pasisavino ir sutelkė visą valdžią savo rankose. Todėl demosas (tauta) reikalavo užrašyti papročius.

621 m. pr. kr. pasirodo pirmasis užrašytas paprotinės teisės rinkinys-“Drakono įstatymai”. Šis įstatymas pasižymėjo griežtumu ir tapo žiaurumo simboliu. Drakono įstatymai iki mūsų dienų neišliko. Nepaisant žiaurumo drakono įstatymai buvo vertinami teigiamai. Tai buvo laikoma tam tikra demoso pergale prieš eupatridus. Drakono įstatymai apribojo kraujo kerštą. Didelis dėmesys skiriamas skiriamas savininkų interesams, žudiką siekiama apsaugoti nuo kankinimų keršijant. Numatyta bauda (skaičiuojama jaučiais), teisių atėmimas, mirties bausmė.

VI a. pr. kr. pradžioje (594) pasirodė Solono įstatymas. Solonas buvo išrinktas archnotu kaip ir Drakonas. Solonas atėjo į valdžią esant dideliems prieštaravimams tarp praturtėjusių nekilmingųjų ir kilmingųjų. Nekilmingieji tuo metu negalėjo turėti valdžios. Solonas atliko seisachtiją (naštos naikinimas), t.y skolinės vergovės panaikinimas, skolų numetimas, taip pat įteisino žemės paveldėjimo teisę ir kt. likvidavo monopolinę eupatridų galimybę eiti valstybines pareigas, reglamentavo naujus civilinius teisinius santykius. Įst. paskatino prekybos ir amatų plėtrą. Solonas panaikino Drakono įstatymus, išskyrus keletą nuostatų dėl nužudymų. Solono reformos iki mūsų dienų taip pat neišliko bet apie jas daug rašė senieji istorikai.

V a. pr. kr. pabaigoje antikiniame pasaulyje prasideda demokratijos klestėjimas. Visi piliečiai dalyvauja valstybės valdyme. Didelę reikšmę įgauna įstatymai ir juos jau turi kurti tauta. Įstatymų leidyba sutelkiama tautos rankose. Tautos susirinkime galėjo dalyvauti visi pilnateisiai vyrai nuo 20 m. Įstatymus galėjo siūlyti bet kas, o jų projektus svarstė 500 taryba, burtų keliu sudaroma 1 metam. Tautos susirinkime priimti įstatymai patekdavo į heliėją tvirtinimui. Heliėja sudaroma burtų keliu 1 metam.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (656525782ee765cdd2fc1213de05dbe9.zip)Atėnų teisės šaltiniai100 Kb2
Neteisinga

 
Teisė Atėnų teisės šaltiniai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt