www.spargalkes.lt

Teisė

Teisės normos struktūra: hipotezė, dispozija, sankcija

Visa juridinės teisės normos struktūros problematika yra papildoma nemažiau painia logine struktūra. Ši struktūra apima juridinę loginių sąvokų ir jų jungčių struktūrą, bet turi gana savarankišką vaidmenį.

Hipotezės, dispozicijos ir sankcijos sąryšiai sujungiami pagal formulę: ‘jei …, tai …, kitaip …’. ‘Jei’ - tai teisės normos veikimo sąlyga, ‘tai’ - pati elgesio taisyklė, o ‘kitaip’ apibūdina nemalonias pasekmes teisės normos pažeidėjui.

Skaityti daugiau...
 

Jurisdikcijos koalizijos internete

Skaityti daugiau...
 

Teisės vadovėlis

Tai  Alfonso Vaišvilos teisės teorijos vadovėlis.

Skaityti daugiau...
 

Tarptautinė - humanitarinė teisė

Tai mokomoji knyga apie tarptautinę - humanitarinę teisę.

Skaityti daugiau...
 

Teisės dalyko paskaitų ciklas

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos respublikos notariatas 1940 - 1992 m.

“Bendrieji nuostatai”, skyriuje 25 straipsniai. Šiame skyriuje apibrėžiama notariato ir notaro sampratos, teisė užimti notaro pareigas, kas gali būti kandidatais į notarus pateikta notaro priesaika. Apibrėžiamas notarų skaičius jų buveinė ir veiklos teritorija, notarų veiklos priežiūra, notarų rūmai ir jų statuto priėmimo tvarka, notarų rūmų uždaviniai, funkcijos.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos konstitucinė teisė

Pirmame skyriuje „Konstitucinės teisės įvadas” supažindinsime su svarbiausiomis konstitucinės teisės sąvokomis bei problemomis. Jas išnagrinėjus, galima sėkmingai tęsti pradėtą pažintį su konstitucine teise. Pirmiausia paaiškinsime sąvokos „konstitucinė teisė” vartojimą įvairiais aspektais.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 3 iš 3
Teisė
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt