www.spargalkes.lt

Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos (referatas)

Pirmaisiais atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo metais prasidėjo intensyvus visos šalies ekonomikos persitvarkymas iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Lygiagrečiai formavosi ir nauji darbo santykiai tarp darbdavių ir darbuotojų. Susidarė prielaidos naujo darbo apmokėjimo įstatymo atsiradimui, kuris pradėjo veikti 1991 m. vasario mėn. 01 d. Vienas jo straipsnių (1 - as straipsnis) skelbia, kad Lietuvos Respublikoje darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje, darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Taip pat, kad yra draudžiama mažinti darbo užmokesti dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės ir politinių įsitikinimų. Darbo santykius Lietuvos Respublikoje dar reguliuoja Gyventojų pajamų garantijų, Darbo sutarties ir kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymai.

Kalbant apie šiuolaikines darbo tendencijas, mūsų uždavinys yra apibendrinti kokios darbo sistemos labiausiai stiprina darbo motyvavimą. Lietuvos Respublikos vyriausybei užsibrėžus strateginį tikslą įsijungti tiek į politinę tiek į ekonominę Vakarų Europos šalių sąjungą, tapo aktualu pritaikyti Vakarų Europos šalių patirtą savo vidinėms problemoms bei uždaviniams spręsti. Tokiu būdu mes galime remtis Vakarų Europos šalių patirtimi, sprendžiant darbo užmokesčio organizavimo problemas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (7fc6793589b5862e4ee16aeb11a35f5e.zip)Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos (referatas)14 Kb1
Neteisinga

 
Vadyba Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos (referatas)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt