www.spargalkes.lt

Projektų valdymo sistemų paskirtis ir funkcijos (špera)

Bendru atveju tai priemonės, leidžiančios menedžeriui palaikyti visus projekto valdymo etapus, nuo tikslų iki jų pasiekimo. Skiriami 3 pagr. etapai: - projekto struktūros sudarymas; - projekto laikinė analizė; - resursų sudarymas ir paskirstymas, būtinas vykdant projektą, kalendorinis planavimas, įvertinant ribotus resursus; - projekto vykdymo proceso kontrolė ir operatyvus valdymas. Kai pereinama prie projekto realizacijos dažnai neįsivaizduojama apie būsimus darbus ir būtinas tam išlaidas. Firmos vadovai dažnai negali gauti atsakymų susijusių su būsimais darbais.Projektų valdymo sistema suteikia tikslius planavimo algoritmus, kurių bazinė koncepcija – darbų kompleksas ir resursų kompleksas. Sist. turi turėti patogias projekto darbų aprašymo priemones, projekto apribojimo ir atvaizdavimo priemones. Sist. turi turėti ekranines formas duomenų įvedimui ir 3 pagr. projekto atvaizdus: Grantt’o diagramą, tinklinę ir hierarchines diagr.

Laikinė projekto analizė jungia uždavinių atlikimo laikinį planavimą, įvairių laikinių rodiklių skaičiavimus. Kritinių uždavinių išaiškinimas. Kad būtų atliekamas kalendorinės planavimas. sistema turi palaikyti darbo laikų grafiką. Granto diagrama vaizdžiai atvaizduoja uždavinį laiko ašyje.

Svarbus planavimo etapas – projekto realizavimo resursinė analizė. Kiekvienas projekto uždavinys turi įvairius resursus. Realūs projektai turi apribotus resursus. Projektų valdymo sisiemos turi turėti priemones resursų aprašymui ir jų paskirstymui pagal uždavinius, taip pat kontrolės ir reguliavimo priemones pagal laiką. Jei resursai yra perkrauti t. y. kai kuriais laiko momentais uždavinio paklausa gali viršyti max leistiną kiekį. Resursų paskirstymo hiptograma vaizdžiai rodo perkrovimo ir išretinimo vietas, o resursų išlyginimo priemonės leidžia perplanuoti projektą, įvertinant resursų apribojimus. Kai sudaromas projekto planas, vadovybė tampa atsakinga už projekto įgyvendinimą. Projekto valdymą kontroliuoja 3 charakt.: laikas, resursai ir išlaidos. Svarbi sistemos pusė – ataskaitos. Ataskaitos leidžia į sistemą pažiūrėti iš skirtingų taškų, taip pat tai priemonė informacijos pateikimo vykdytojams. Ataskaitų forma turi būti pakankamai lanksti, kad informacija būtų atvaizduojama prieinamoje formoje.  Tokiu būdu projektų valdymo sistema, priklausanti vidutinėms ir brangioms sistemoms, turi:  Projekto darbų komplekso aprašymo priemones, nurodant ryšį tarp darbų ir laikines charakter.; Informacines priemones apie resursus ir projekto išlaidas atskiriems uždaviniams, kalendorinio planavimo priemones, esant ribotiems resursams; Projekto eigos kontrolės priemones;  Projekto ataskaitų priemones, tame tarpe grafines priemones. Skirtumai tarp sistemų būna, kaip sistemos realizuoja įvairias priemones. 1 iš svarbiausių rodiklių – lankstumas t.y. galimybė maksimaliai tiksliai aprašyti įvairias veiklos rūšis ir realias valdymo situacijas. Laikinės charakteristikos gali būti – max atskiro uždavinio trukmė, max projekto uždavinio trukmė, max projekto trukmė, laiko vienetai, reikalingi planavimui, skaičiuojami laiko rezervų tipai, galimybė surišti uždavinių laike su paskirtais resursais. Ryšių lankstumą tarp uždavinių charakterizuojamas leistinais ryšių tipais , max kiekiu prieš ir po einančiais uždaviniais. Svarbus rodiklis – max uždavinių kiekis projekte. Analogiškai taip pat egzistuoja rodikliai, charakter. resursų, kontrolės priemonių lankstumą.

Labai svarbūs – duom. importas / eksportas, darbas tinkle, darbas su keletu projektų, makro apibrėžimai, periferinių įrenginių palaikymas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (015cb3f5cccd742f2a6a9eefe37aaf20.zip)Projektų valdymo sistemų paskirtis ir funkcijos (špera)21 Kb1
Neteisinga

 
Vadyba Projektų valdymo sistemų paskirtis ir funkcijos (špera)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt