www.spargalkes.lt

Organizacinės elgsenos pagrindai Stephen P. Robbins

Organizacinė elgsena (OE) yra sisteminiai veiksmų ir nuostatų, kurias žmonės demonstruoja organizacijose, tyrimai. Išsiaiškinkime svarbiausias šio apibrėžimo dalis.

Kiekvienas iš mūsų reguliariai remiasi intuicija, arba „vidiniu balsu", stengdamasis paaiškinti įvairius reiškinius. Pavyzdžiui, draugas peršąla, ir mes skuba-me jam priminti, kad jis „negėrė vitaminų", „netinkamai rengėsi" arba kad „tai įvyksta kiekvienąsyk keičiantis metų laikams". Mes tikrai nežinome, dėl kokių priežasčių draugas peršalo, tačiau tai nekliudo siūlyti savo intuityvią analizę. Organizacinės elgsenos tyrimai siekia intuityvius paaiškinimus pakeisti sisteminiu nagrinėjimu: tai yra pasitelkti kontroliuojamomis sąlygomis surinktus mokslinius įrodymus, kurie vėliau pagal galimybes tiksliai įvertinami ir interpretuojami siekiant nustatyti priežastis ir pasekmes. Suprantama, jog keliamas tikslas padaryti tikslias išvadas. Tad organizacinė elgsena -jos teorijos ir išvados - grindžiama gausybe sistemingai sumodeliuotų mokslinių tyrimų.

Ką sistemingai nagrinėja OE? Veiksmus (ar elgseną) ir nuostatas! Tačiau ne visus veiksmus ir nuostatas. Istoriškai buvo įrodyta, kad trys elgsenos tipai yra svarbūs darbuotojo veiklos rezultatų veiksniai: produktyvumas, pravaikštos ir darbuotojų kaita. Produktyvumo svarba akivaizdi. Vadovams aiškiai rūpi kiekvieno darbuotojo sukurtos produkcijos kiekybė ir kokybė. Tačiau pravaikštos ir darbuotojų kaita - ypač jei šie rodikliai yra pernelyg dideli - gali neigiamai paveikti darbo rezultatus. Žinoma, darbuotojui sunku būti produktyviam, jei jis nedirba ar dažnai daro pravaikštas. Be to, didelė darbuotojų kaita didina kaštus ir sąlygoja tai, kad į darbą paskiriami mažiau patyrę žmonės.

Gana neseniai buvo nustatyta, kad ketvirtasis elgsenos tipas - organizacinis pilietiškumas - gali būti svarbus veiksnys, lemiantis darbuotojo veiklos rezultatus. Organizacinis pilietiškumas - tai darbuotojo savarankiškai pasirinktas elgesys, kuris nėra jo formalių darbo reikalavimų dalis, tačiau skatina efektyvų organizacijos funkcionavimą. Galima paminėti štai tokius gero darbuotojų pilietiško elgesio pavyzdžius: padėti kitiems dirbant komandoje, savanoriškai atlikti papildomas darbo užduotis, vengti nereikalingų konfliktų, konstruktyviai kalbėti apie savo darbo grupę ir visą organizaciją.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (b7e466cc9be382bae127d31d0afa50ec.zip)Organizacinės elgsenos pagrindai Stephen P. Robbins3489 Kb2
Neteisinga

 
Vadyba Organizacinės elgsenos pagrindai Stephen P. Robbins
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt