www.spargalkes.lt

Vadybos raida

Vadyba - tai valdymo teorija. Tai kompleksinis mokslas, besiremiantis kitais mokslais (ekonomika. Psichologija. Sociologija, matematika, etika, o ypač disciplinos apie asmenybę), Valdymas reikalauja subjekto ir objekto egzistavimo. Tai yra valdančiosios ir valdomos pusės. Vadyboje subjektas yra vadovas, menedžeris, o objektas gamyba ir joje dalyvaujantys žmonės. Vadybos kaip mokslo turinį sudaro šių abiejų elementų sistemos nagrinėjimas ir ryšių tarp jų nagrinėjimas. Vadybos objektą sudaro daug atskirų reiškinių , tačiau juos galima suskirstyti į dvi grupes : 1. Santykiai tarp žmonių valdymo procese, 2. Valdymo principai, organizacinės struktūros, valdymo technika. Patį vadybos terminą įvedė Federyhas Teiloras, savo klasikiniam veikale `Shop management`. Šiuo terminu, jis pakeičia ankščiau naudotus terminus: regulation, government, direction. Pagal Teilorą, management apibūdina visuminę organizacijos veiklą (valdymo).

Analogiškai galima pasakyti apie Fajolio veiklą. Vadybai reikalingos įvairiapusės žinios. Vadyba – apie organizacijos valdymo dėsningumus, principus, metodus bei organizacinį mechanizmą. Praktinėje-vadybinėje veikloje išskirtinis vaidmuo tenka vadovavimo funkcijai, todėl centrinė vadybos figūra - vadovas. Visi vadybos tyrinėtojai pripažįsta, kad turi turėti vadybos gyslelę. Tai ne tik mokslas, bet dalele ir menas. Profesionali vadyba – tai mokslo, meno ir personifikuotos praktikos lydinys. Pirmasis vadybos terminą įvedė Gridžiūnas (Lietuvoje). Atskiroms organizacinėms veiklos sferoms naudojamas terminas "valdymas".

Vadyba davė rezultatus. JAV visada lyderiavo, bet vėliau ją pradėjo vytis Japonija. Japonija tapo stambiausiu kreditorium. Tuo laikotarpiu iškeliami šie amerikietiškojo valdymo trūkumai:1. Profesionalūs menedžeriai nemato perspektyvos; 2. Menedžeriai asmeniškai neįsitraukia į tai, ką daro jų komandos. 3.

Menedžeriai skiria mažai dėmesio savo žmonėms. 4. Aukščiausios veiklos vadovai užsidarę savo analitiniuose darbo kiautuose.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (b4976f9744f54c8b5e8544f6aa66d1de.zip)Vadybos raida9 Kb6
Neteisinga

 
Vadyba Vadybos raida
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt