www.spargalkes.lt

Pasaulinės Turizmo organizacijos

Pasaulinės Turizmo Organizacijos pradžia buvo Oficialiųjų Turizmo Viešųjų Organizacijų Tarptautinė Sąjunga įkurta 1925 metais Hagoje. Po Antrojo pasaulinio karo ji buvo pervadinta - Oficialiųjų Turizmo Organizacijų Tarptautinė Sąjunga (IUOTO) ir perkelta į Ženevą. IUOTO buvo techninė, nevyriausybinė organizacija, kurioje narystė kulminaciniame taške apėmė 109 Nacionalines Turizmo Organizacijas ir 88 Suvienytuosius Narius, tarp jų privačias ir visuomenines grupes.

Turizmui augant ir tapus neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi, jo tarptautinis mastas dar išsiplėtė ir nacionalinių vyriausybių vaidmuo tapo vis svarbesnis - jų veikla apėmė ištisą spektrą nuo infrastruktūros iki nuostatų. Apie 1960 - tuosius tapo aišku, kad reikalingos efektyvesnės priemonės kontroliuoti tolesnį vystymąsi ir suteikti turizmui tarpvyriausybinį modelį specialiai pritaikytą asmenų ir atostogų organizatorių mobilumui. 1967 m. IUOTO nariai patvirtino sprendimą reorganizuoti ją į tarpvyriausybinę organizaciją įgaliotą rūpintis pasauliniu mastu visais reikalais liečiančiais turizmą ir bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis organizacijomis, ypatingai su tomis, kurios priklauso Jungtinių Tautų sistemai, tokios kaip Pasaulinė Sveikatos Organizacija (WHO), UNESCO, ir Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO). Panaši rekomendacija buvo priimta 1969 m. gruodžio mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje, kuri pripažino "sprendžiamą ir pagrindinį vaidmenį", kurį reorganizuota IUOTO turėtų atlikti pasaulinio turizmo srityje "bendradarbiaudama su egzistuojančiu JT aparatu".

Sprendimas buvo ratifikuotas 1974 m. 51 tautos, kurių oficialios turizmo organizacijos buvo IUOTO nariais. IUOTO buvo pervadinta į Pasaulinę Turizmo Organizaciją (WTO) ir pirmoji jos Generalinė Asamblėja buvo sušaukta Madride 1975 m. gegužės mėnesį. Sekretoriatas buvo įkurtas Madride sekančių metų pradžioje Ispanijos vyriausybės kvietimu, kuri suteikė pastatą centrinei būstinei. 1976 m. WTO tapo Jungtinių Tautų Vystymosi Programos (UNDP) vykdančiąja agentūra, o 1977 m. buvo pasirašyta oficiali bendradarbiavimo sutartis su pačia Jungtinių Tautų organizacija. Nuo pat pirmųjų metų, WTO narystė ir įtaka pasaulio turizmui vis augo. 1977 m. organizacija apėmė 138 šalis ir teritorijas ir per 350 Jungtinių Narių, atstovaujančių vietinę vyriausybę, privatųjį sektorių, turizmo asociacijas ir švietimo organizacijas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (d5db005e200231d8db557c65e0bbd162.zip)Pasaulinės Turizmo organizacijos14 Kb0
Neteisinga

 
Vadyba Pasaulinės Turizmo organizacijos
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt