www.spargalkes.lt

Marketingo tyrimas ir jo etapai (referatas)

Problemos formulavimas-tai pradinis marketingo tyrimo etapas, kuriame apibrėžiami klausimai  kuriuos išspręsti turi padėti organizuojamas tyrimas.

Marketingo tyrimas duoda geresnius rezultatus tada, kai problema suformuluota konkrečiau. Kartais konkretizavimo metu jau dalinai paaiškėja ir galimos sprendimo kryptys. Tolesni tyrimo etapai padeda pagrįsti ar atmesti susiformavusias nuomones.

Kartais firma susiduria su nepažįstamu reiškiniu ( nauja rinka ar kt.),  todėl konkrečiai suformuluoti problemą gana sunku. Tada tyrimui prireikia daugiau išlaidų   o rezultatas gaunamas mažesnis, nes surenkama daug  nereikalingų duomenų. Todėl toks tyrimas mažiau efektyvus, nes tyrimo išlaidas sąlygoja visa tyrimo apimtis, o rezultatą – tik jo dalis, padedant daryti sprendimą.

Pažintinis tyrimas – marketingo tyrimo etapas, kuriame renkama lengvai prieinama informacija apie suformuluotą  problemą  tiek firmos viduje, tiek ir už jos ribų.

Šiame etape vyksta konsultacijos su firmos darbuotojais bei kitų organizacijų  atstovais, susiduriančiais su įvairiais iškeltos problemos aspektais. Be to, analizuojami įvairūs firmos vidiniai dokumentai bei kiti lengvai prieinami informacijos šaltiniai.

Analizuojant vidinius duomenis paprastai tiriama ankstesnių laikotarpių pardavimų apimtis, struktūra, marketingo išlaidos , jų pasiskirstymas ir t. t. Toks tyrimas leidžia suformuluoti hipotezę.

Hipotezės formulavimas – tai marketingo tyrimo etapas kuriame apibrėžiami su marketingo problema susijusių reiškinių spėjami ryšiai ar tikėtinos  vystymosi tendencijos .

Hipotezės suformulavimas iškelia būtinybę ją patikrinti. Kaip tai bus atliekama, numatoma tyrimo planavimo metu.

Tyrimo planavimas – tai marketingo tyrimo etapas, kuriame numatomi duomenų rinkimo metodai, tam reikalingos priemonės ir atrankinės visumos formavimo būdai.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (eaf4b604b5f26561cb6e0257eebbccb0.zip)Marketingo tyrimas ir jo etapai (referatas)18 Kb1
Neteisinga

 
Vadyba Marketingo tyrimas ir jo etapai (referatas)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt