www.spargalkes.lt

Organizacijos kultūros tyrimas

DGK nusakoma žmogui palankia arba nepalankia darbo aplinka. DGK tikslas – sukurti tokią aplinką, kuri būtų maksimaliai naudinga tiek žmonėms, tiek gamybai. Seniau žmonės dirbo labai specializuotus, monotoniškus darbus, kuriuos dabar daro mašinos, gaudavo nedidelę algą, kurios užtekdavo patenkinti egzistencijos poreikius. Ir jiems to užteko. Tačiau dėl techninės pažangos didėjant darbo našumui, darbuotojai įsitikino, kad dirbti monotonišką, nekūrybišką darbą, neliekant laiko tobulėti, jiems neužtenka. Prasidėjo “neramumai”, kuriuos nuslopinti buvo galima 4 būdais: 1. Priimti naujus “nemurmančius” darbuotojus, o visa kita lieka posenovei. 2. Nieko nekeisti, tik padidinti darbo užmokestį. 3. Mechanizuoti, automatizuoti darbą, t. y. darbuotojus pakeisti mašinomis. 4. Taip organizuoti darbą, kad žmogus dirbdamas maksimaliai pasitenkintų. Paskutinysis būdas pasirodė priimtiniausias.

Darbo praturtinimas (DP) reiškia žmogaus tobulėjimo, saviaktualizacijos galimybes, suteikiant jam daugiau atsakomybės ir pripažinimo už atliekamą darbą. Kadangi DP yra individualizuotas reiškinys, priklausantis nuo kiekvienam žmogui reikšmingų jį motyvuojančių veiksnių, todėl ne visiems dirbantiesiems gali būti aktuali darbo praturtinimo sistema, numatoma konkrečioje įmonėje.
Kai kurie darbuotojai gali ir nepageidauti DP, nes: nenori didesnės atsakomybės; vengia sudėtingų įsipareigojimų; jiems nepatinka grupinis darbas; nenori nuolat mokytis; siekia pastovumo; mėgsta jausti priežiūrą; nėra adaptyvūs. Be to, visuomet reikia įvertinti ir išlaidas, kurių gali prireikti darbo praturtinimui, bei, apskritai, ištirti, ar DP įgyvendinimas nebus per daug sudėtingas lyginant su galutiniu rezultatu, gauta nauda.

Iki šios vieto sbuvo kalbėta apie atskiro individo DP, kuri spriklauso nuo individuolių savybių, tačiau yra galimas ir visos grupės ar komandos darbo praturtinimas ( pvz.: lankstus darbo grafikas). Darbo praturtinimą lemia daugiau organizaciniai ir psichologiniai veiksniai bei jų teisingas panaudojimas nei išlaidos.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f7a5e8f0b5bb4ce8e4745c4544b014ec.zip)Organizacijos kultūros tyrimas32 Kb1
Neteisinga

 
Vadyba Organizacijos kultūros tyrimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt