www.spargalkes.lt

Efektyvus vadovavimo stilius

Teoretikai ir praktikai vadovavimo fenomenu domisi jau daugiau nei pusę amžiaus. Stengiamasi nustatyti jo prigimtį ir veiksnius, lemiančius vadovų darbo efektyvumą, atskleisti efektyvių vadovų bruožus ir kitiems daromos įtakos ypatybes.

Įvairūs tyrinėtojai, nagrinėjantys vadovavimo  rezultatyvumą, vadovo darbo sėkmę siejo su skirtingais veiksniais: su asmeninėmis savybėmis, su tam tikrais elgesio ypatumais, su situaciniais dalykais (užduoties pobūdžiu, pavaldinių charakteristikomis).

Taigi per ilgą tyrinėjimų laikotarpį yra sukauptas didžiulis empirinis patyrimas, sukurta daugybė teorinių modelių, skirstančių vadovavimo stilius pagal įvairius kriterijus.

Tačiau, labiausiai šiuo metu paplitusi vadovų darbo stilių klasifikacija remiasi visų valdymo stilių harmoningu taikymu organizacijoje.

Koks turėtų būti šiuolaikinis vadovas, kokiomis savybėmis pasižymėti, kokius darbo metodus taikyti, siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus? Į šiuos klausimus pabandyta atsakyti, atlikus vadovų ir valdymo kokybės tyrimus kai kuriose Lietuvos pramonės įmonėse.

Šiandieninis vadovas, siekdamas efektyviai vadovauti, turi aiškiai suprasti organizacijos ar savo padalinio tikslus, sugebėti išskirti pačias svarbiausias problemas, būti linkęs į naujoves ir pokyčius, numatyti veiklos rezultatus. Jis turi mokėti logiškai mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas, rizikuoti minimaliomis sąnaudomis, priimti sprendimus ir nevengti atsakomybės už jų įgyvendinimą. Vadovas turi būti energingas, ryžtingas, principingas, tolerantiškas, mokėti bendrauti su  pavaldiniais, nuolat tobulinti žinias ir įgūdžius.

Ar tokius vadovus labiausiai vertina įmonių darbuotojai? Kaip teigia įvairūs tyrinėtojai, organizacijų darbuotojai palankiausiai vertina tokius vadovus, kurie sugeba bendrauti su jais, duoda aiškius ir tikslius nurodymus, yra savarankiški ir skatina pavaldinių savarankiškumą, yra linkę pagelbėti sprendžiant asmenines ir darbo problemas. Jie turėtų būti kompetetingi, reiklūs. Atsakingi, taip pat etiškai elgtis.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (f061f3478c9909d765460acdbb7b9cdd.zip)Efektyvus vadovavimo stilius15 Kb2
Neteisinga

 
Vadyba Efektyvus vadovavimo stilius
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt