www.spargalkes.lt

Vadyba

Pramogų verslas

Bene daugiausia žmonijos ydų per pusę šimtmečio susikaupė Amerikos mieste Las Vegase. Tačiau pūstelėjo permainų vėjas, ir dabar nuodėmių miestas Las Vegasas – lošimų metropolis Nevados dykumoje – jau įsileido naujų laikų dvasią, palankesnę žmonijos gerovei.

Alkoholis? Jau praėjo tie laikai, kai dalykiškus pietus pradėdavo trigubu martinio kokteiliu, o vaisvandenių kainoraštis buvo gerokai trumpesnis negu vyno. Seksas? Net žurnalo “Rolling Stones” redaktorius išaukštino susilaikymą.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos konspektai

Egzistuojantys aiškinimai Lietuvoje, kad vadyba teorinių žinių visuma, sistema. Valdymas – technologija, procesas, valdymo operacija (šia prasme vadybininkas yra mokslo atstovas). Vadovavimas – atskira vadybos funkcija.

Vadybos terminą sukūrė V. A. Graičiūnas (gimė Čikagoje, studijavo inžineriją, gyveno Lietuvoje) – ieškojo atitikmens vadybai. Žodis “vadyba” buvo labiau žinomas tik akademinėje sferoje. Su V. A. Graičiūno vardu susijusi Lietuvos mokslinės vadybos draugija.

Skaityti daugiau...
 

Gamybinės praktikos ataskaita

1970 metais Kaune buvo įkurta VSSPMTI (visasąjunginio sviesto ir sūrio pramonės mokslinio tyrimo instituto) Lietuvos filialo eksperimentinė gamykla, kuri buvo Biržų akcinės pieno bendrovės (toliau BAPB) filialo “Kauno sūrinė”  pati pradžia. Nuo 1989 metų ši gamykla vadinosi Lietuvos maisto instituto bandomoji gamykla. Tada ši gamykla gamino fermentinius sūrius, sviestą, nenugriebto pieno produktus, cheminius reagentus ir mitybines terpes maisto produktų kontrolės bei kitoms laboratorijoms.  1994 04 07 ši gamykla buvo privatizuota ir pavadinta – akcine bendrove “Kauno sūrinė”. “Kauno sūrinėje”  buvo gaminami lygiai tokie patys produktai kaip ir anksčiau buvusioje Lietuvos maisto instituto bandomojoje gamykloje.

Skaityti daugiau...
 

UAB KVVC organizavimo teorija

Organizacijos steigėjai ir sumanytojai jos paskirtį numato kaip nešančio jiems pelną subjekto ir “PHARE” programos dalies atstovo Lietuvoje.

Firmos misija – gerinti Lietuvos ūkininkų kreditavimo sistemą.

Firmos užduotys kiek galima labiau tobulinti verslo planų sudarymo metodika ir diegti ją mūsų šalyje.

Skaityti daugiau...
 

Vadovo asmenybė

Asmenybės nuostatos yra pagrįstos vertybių sistema, kuri nusako, ko žmogus siekia. Ji tarytum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia svarbiausią elgesio kryptį.

Kiekvienas vadovas pasirenka ką ir kaip daryti. Tai, kas vadovui atrodo svarbu ir teisinga, turi didelės įtakos ir jo, ir pavaldinių gyvenimo kokybei.

Skaityti daugiau...
 

Protekcionizmo metodai tarptautinėje prekyboje

Šalies užsienio ekonominė politika reguliuoja ekonominius santykius su kitomis šalimis. Kiekviena valstybė, atsižvelgdama į savo ūkio būklę, kitus veiksnius, vykdo gana skirtingą užsienio prekybos politiką.

Beveik visas užsienio prekybos politikos formas galima suskirstyti į dvi kryptis: laisvąją prekybą ir protekcionizmą. Šiomis ekonomikos sąlygomis, kai į pasaulinę rinką įeina mažai išsivysčiusios ir besivystančios šalys, reikia imtis kažkokių priemonių besivystančiai nacionalinei ekonomikai apsaugoti nuo stiprios užsienio konkurencijos. Todėl šiuo metu dar negali būti laisvos prekybos, kadangi ekonomikos vystymasis įvairiose šalyse prasidėjo ne vienu metu. Protekcionizmu siekiama ekonominėmis priemonėmis (tarifiniais, netarifiniais prekybos apribojimo metodais) apsaugoti nacionalinę ekonomiką nuo kitų šalių konkurencijos, išugdyti vidaus pramonės šakas.

Skaityti daugiau...
 

10 argumentų prieš ISO 9000 sistema

Skaityti daugiau...
 

Kokybės vadyba (mokymo priemonė studentams)

Skaityti daugiau...
 

Sprendimų priėmimas konkurencinėje rinkoje esant asimetrinei informacijai (kursinis darbas)

Iki šiol, nagrinėdami rinkas, nesiėmėme problemos, atsirandančios dėl informacijos skirtumų: darėme prielaidą, kad ir pirkėjai, ir pardavėjai yra tobulai informuoti apie rinkoje parduodamų prekių kokybę. Tokią prielaidą daryti nesunku, kai prekių kokybė lengvai nustatoma. Jei be didelių sąnaudų galime pasakyti, kurios prekės aukštos kokybės ir kurios- žemos, tai tuos kokybės skirtumus tinkamai atspindės prekių kainų skirtumai.

Tačiau jei informaciją apie kokybę gauti brangu, tada vienodo pirkėjų ir pardavėjų informuotumo apie prekes prielaida jau nebus pagrįsta. Realiame pasaulyje tikrai yra nemaža rinkų, kuriose gali būti labai brangu ar net išvis neįmanoma gauti tikslią informaciją apie parduodamų prekių kokybę.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos teorijos konspektai 1 dalis (schemos)

Skaityti daugiau...
 

Personalo vadyba 2 (refertas)

Valdymo sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, kaip specifinės personalo kategorijos, veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti valdymo sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymą. Tuo tarpu Lietuvoje valdymo sprendimų priėmimo klausimams skiriamas nepakankamas dėmesys. Tai gali patvirtinti ir publikacijų šia tema skaičius, ir tai, jog tik visai neseniai valdymo sprendimų priėmimas – kaip atskira disciplina buvo pradėta dėstyti kai kuriuose Lietuvos universitetuose.

Skaityti daugiau...
 

Įmonės informacinės sistemos kūrimas

Kiekvieną dieną savo veikloje mes privalome priimti sprendimus. Šių sprendimų teisingumas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek ir kokios informacijos mes turime.

Pati savaime informacija nėra vertinga. Milžiniški jos kiekiai laisvai platinami visuomenės informavimo priemonių dėka, tačiau kaip dažnai dėl klaidingos, nepilnos ar pasenusios informacijos mes prarandame savo lėšas ir laiką. Ir tam, kad priimtumėme teisingus sprendimus, mums reikalingi pagalbininkai - tie, kas surinktų ir pateiktų mums reikalingą sistematizuotą ir savalaikę informaciją. Šiam tikslui gali būti skiriama konkreti pareigybė, žmonės ar visas įmonės skyrius; taip pat gali būti sukurta visa sistema, nustatanti, kaip visa tai atlikti.

Skaityti daugiau...
 

Procesinės motyvacijos teorijos teiginiai

Visi žmonės turi įgimtų savybių, gabumų, kurie, jiems sąveikaujant su su aplinka, kinta ir vystosi. Kiekvienas žmogus yra nepakartojamas ir tik su didelėmis išlygomis galima žmones jungti į grupes, turinčias bendrus siekius, interesus. Priklausomai nuo charakterio, kiekvienas darbuotojas toje pačioje situacijoje dažnai elgiasi visiškai skirtingai. Todėl vadovas, norėdamas žmones motyvuoti kokio tai tikslo siekimui, turi žinoti jų poreikius.

Motyvavimas - tai savęs ir kitų veiklos, siekiant asmeninių ar organizacijos tikslų, skatinimo procesas.

Skaityti daugiau...
 

Prekybos marketingas (mokomoji knyga)

Skaityti daugiau...
 

Reklamos rengimas kompiuterinėmis technologijomis

Internetas yra pats populiariausias globalus kompiuterių tinklas, jungiantis dešimtis tūkstančių mažesnių kompiuterių tinklų beveik visose pasaulio šalyse. Prisijungus į pasaulinį Interneto tinklą, galima naudotis visomis jo paslaugomis.

Bendravimo būdas. Internete naudojami įvairūs bendravimo būdai: informacijos apie save pateikimas, pranešimų siuntimas, tvarkymui skirtų dokumentų perdavimas, diskusijų, naujienų grupės, elektroninis paštas, konferencijos ir kt. Bendravimas čia ypač efektyvus, nes jis vyksta pasaulio mastu ir greitai.

Skaityti daugiau...
 

Kokybės vadyba (mokomoji priemonė)

Skaityti daugiau...
 

Vartotojų elgesys ir turizmo paklausa

Šiame skyriuje mes pateiksime vartojų turizmo srityje, sprendimų priėmimo proceso apžvalgą. Tai atvaizduoja turizmo paklausą personalo lygyje. Mes pirmiausiai nagrinėsime pagrindines sąvokas, mintis ir teorijas susijusias su motyvacija, poreikiais, funkcijomis ir įvaizdžiu. Po to aprašysim ir pateiksim kritinę analizę apie pagrindinius vartotojų elgesio modelius turizmo srityje.

Paklausa turizmui individualiame lygyje gali būti laikoma kaip suvartojimo procesas, kuris yra įtakojamas keleto veiksnių. Tai gali būti poreikių bei troškimų, pinigų ir laiko pakankamumo kombinacija.

Skaityti daugiau...
 

Personalo vadyba (mokslinių seminarų medžiaga)

Daugelis viešojo administravimo institucijų yra įsitraukusios į įvairius modernizavimo procesus, apimančius kokybės gerinimą, rezultatyvumo didinimą institucijos ir nacionaliniu lygmeniu. Šis modernizavimas tiesiog neįmanomas be efektyvios personalo vadybos. Taigi viešojo administravimo institucijos, vykdydamos valstybės ir savivaldybės numatytas funkcijas, savo veiklą turi grįsti efektyviais personalo valdymo metodais. Šių metodų poreikį atspindi įvairios sudėtingai sprendžiamos problemomis, kylančios viešojo administravimo institucijose.

Suvokdami situacijos svarbą ir aktualumą, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vadybos katedra, Teisės universitetas ir Vilniaus universitetas suorganizavo seminarą “Personalo vadyba viešojo administravimo institucijose”. Seminaras vyko 2003 m. balandžio 29 d. Seminaro metu buvo plačiai nagrinėjama efektyvios personalo vadybos svarba Lietuvoje bei įvardyti jos ypatumai viešojo administravimo institucijose.

Skaityti daugiau...
 

Vadyba (metodinė medžiaga)

Skaityti daugiau...
 

Marketingo tyrimai (paskaitų ciklas)

Skaityti daugiau...
 

Projektų valdymo sistemų paskirtis ir funkcijos (špera)

Bendru atveju tai priemonės, leidžiančios menedžeriui palaikyti visus projekto valdymo etapus, nuo tikslų iki jų pasiekimo. Skiriami 3 pagr. etapai: - projekto struktūros sudarymas; - projekto laikinė analizė; - resursų sudarymas ir paskirstymas, būtinas vykdant projektą, kalendorinis planavimas, įvertinant ribotus resursus; - projekto vykdymo proceso kontrolė ir operatyvus valdymas. Kai pereinama prie projekto realizacijos dažnai neįsivaizduojama apie būsimus darbus ir būtinas tam išlaidas. Firmos vadovai dažnai negali gauti atsakymų susijusių su būsimais darbais.Projektų valdymo sistema suteikia tikslius planavimo algoritmus, kurių bazinė koncepcija – darbų kompleksas ir resursų kompleksas. Sist. turi turėti patogias projekto darbų aprašymo priemones, projekto apribojimo ir atvaizdavimo priemones. Sist. turi turėti ekranines formas duomenų įvedimui ir 3 pagr. projekto atvaizdus: Grantt’o diagramą, tinklinę ir hierarchines diagr.

Skaityti daugiau...
 

Naujo gaminio įvedimas į rinką

Skaityti daugiau...
 

Personalo vadyba (refertas)

Laikas – pinigai. Tai ne banali tiesa, o realybė. Mat veiklos žmogaus laikas (kaip ir pinigai) labai brangus, nes jo nuolat trūksta. Tačiau jeigu pinigai yra įgyjamas dalykas, tai laikas – unikalus resursas. Jo negalima kompensuoti arba sukaupti. Bet su juo, kaip ir su kiekvienu resursu, galima elgtis efektyviai arba išlaidžiai – ir tai priklauso nuo mūsų pačių.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos funkcijos

Vadybos pagrindų uždavinys duoti bendrą supratimą apie formalias ir neformalias, komercines ir nekomercines, mažas ir dideles organizacijas ir efektyvų jų, valdymą.

Geras vadovas privalo atsižvelgti į susidariusią padėtį ir veikti prognozuodamas įvykius - numatyti, kas bus ateityje, ir jiems rengtis, o ne veikti reaguojant į jau įvykusius įvykius.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos teorijos (skaidrės)

Skaityti daugiau...
 

Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos (referatas)

Pirmaisiais atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo metais prasidėjo intensyvus visos šalies ekonomikos persitvarkymas iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Lygiagrečiai formavosi ir nauji darbo santykiai tarp darbdavių ir darbuotojų. Susidarė prielaidos naujo darbo apmokėjimo įstatymo atsiradimui, kuris pradėjo veikti 1991 m. vasario mėn. 01 d. Vienas jo straipsnių (1 - as straipsnis) skelbia, kad Lietuvos Respublikoje darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje, darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Taip pat, kad yra draudžiama mažinti darbo užmokesti dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės ir politinių įsitikinimų. Darbo santykius Lietuvos Respublikoje dar reguliuoja Gyventojų pajamų garantijų, Darbo sutarties ir kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymai.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos teorijos konspektai 3 d. (schemos)

Skaityti daugiau...
 

Produkto gaminimo veiklos organizavimas (referatas)

Organizavimas – žmonių ir materialinių darbo elementų sistemos, leidžiančios įgyvendinti sprendimą, sudarymas. Numačius visų reikalingų darbų eilę, pirmiausia reikia išnagrinėti kiekvieno atliekamo darbo technologiją, apsirūpinti įrankiais, įrengimais bei medžiagomis, parinkti kiekvienam darbui tinkamus vykdytojus, ir, išsiaiškinus, kas ir pagal kokius dėsnius juda darbo procese, pavesti tam tikriems darbuotojams atlikti veiksmus, reikalingus, kad tas judėjimas vyktų nustatytu režimu.

Skaityti daugiau...
 

Reklaminės kampanijos planavimas

Reklama šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių sričių egzistavimo.

Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba, paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip paveikti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Kartu reklama tampa ir viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių su kitomis prekybos įmonėmis, paslaugas teikiančiomis firmomis, kurios irgi siekia tokių pat tikslų.

Skaityti daugiau...
 

Pardavimai

Pardavimas - tai nuolatinis priežasties pirkti jūsų prekę ar paslaugą kūrimas. Prekėmis ir paslaugomis prisotintoje rinkoje konkuruojama ne tik ir netgi ne tiek prekėmis, kiek priežasčių jas pirkti kūryba.

Pardavimų konkurencija vis labiau keliasi į konkurenciją pardavimais profesionalumu, kūrybiškumu ir iniciatyva. Daugiau galimybių laimėti turi tas, kas savo konkurentą aplenkia žiniomis ir sugebėjimu jas tinkamai panaudoti.

Skaityti daugiau...
 

Sistemų teorijos

Skaityti daugiau...
 

Valdymo iššūkiai 21 amžiuje

Tai mokomoji - apžvalginė knyga.

Skaityti daugiau...
 

AB savininkų ir vadovų konfliktai ir jų sprendimas (referatas)

Tezės susideda iš dviejų pagrindinių dalių - teorinių sprendimų ir tyrimų.

Teoriniai sprendimai apima įvairių autorių teorijas ir pastabas apie akcininkų tikslus, jų ir vadovų santykius įmonėje, atsakomybę, kontrolės ir skatinimo sistemas, bendrovių teisinę bazę, bendrovių valdymo formas. Teorinių sprendimų tikslas - išnagrinėti teorinę akcinės bendrovės savininkų ir vadovų konflikto pusę.

Skaityti daugiau...
 

Organizacinės valdymo struktūros (schemos)

Skaityti daugiau...
 

Paslaugos ir prekės skirtumai

Norėdami suvokti paslaugų veiklos savitumą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas yra paslauga ir kuo ji skiriasi nuo materialios prekės.

Surasti universalų paslaugos apibrėžimą pirmiausia trukdo paslaugų įvairovė. Paslaugos sąvoka turi daugelį reikšmių, apimančių veiklą nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos kaip produkto sudėtinės dalies.

Skaityti daugiau...
 

Vadovo - kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje (kursinis)

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat parodo vadovo požiūrį į žmones. Tačiau atlyginimai ir darbuotojų skatinimas įmonėje, pasirodo, yra ta tema, kuria verslininkai mažiausiai nori kalbėti. Susidaro įspūdis, kad vadovas- labiau rūpi firma nei joje dirbantys žmonės. Tai suprantama: jei firma klestės, darbuotojai turės darbo, o ir atlyginimą gaus didesnį.

Skaityti daugiau...
 

Marketingas (referatas)

Kūno kultūros klubas “Mums gerai” užsiima sporto paslaugų teikimu. Remiantis literatūra sporto paslaugų teikimą būtų galima apibrėžti kaip tam tikrą veiksmų seką, kuri iš dalies yra neapčiuopiama ir kurią siūlo viena šalis kitai šaliai, siekdama patenkinti jos sveikatos, grožio, geros nuotaikos ar savijautos poreikius.  Pagrindinė šio klubo veikla, o ir paslauga - tai  aerobikos treniruotės.

Skaityti daugiau...
 

Stomatologinių paslaugų rinkos tyrimas

Šiandien Lietuvai gyvenant rinkos sąlygomis, svarbų vaidmenį organizacijose įgauna marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai - tai informacinė funkcija, jungianti organizaciją ir jos aptarnaujamą rinką.

Pastaruoju metu marketingo tyrimams skiriamos išlaidos labai išaugo. Įmonės nori ir siekia priimti kuo tikslesnius sprendimus, o tam reikalinga kuo tikslesnė informacija.

Šiame darbe atlikome stomatologinių paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimą. Pabandėme atskleisti, kokios paslaugos teikiamos, jų charakteristiką ir kainas, kokios įvedamos stomatologinės naujovės.

Skaityti daugiau...
 

Prekybos politika

Pagrindiniai importo ir eksporto muitai. Muitais dažniausiai apmokestinamos įvežamos prekės, bet kartais ir išvežamos yra apmokestinamos. Eksporto muitai pvz.:  Rusija naudoja eksporto muitus naftai, nes vis tiek reiks eksportuoti. Dažnai tai būna ištekliai ir pramoninės prekės.

Daugelis ekonomistų pasisako už laisvą prekybą, t. y. jei ir ne už muitų atsisakymą, tai bent jau už jų sumažinimą. Apskritai paėmus ekonomistai į prekybą žiūri skeptiškai palyginus su kt. profesijų atstovais.

Skaityti daugiau...
 

Gamyba ir Marketingas

Nė akimirkai nenutraukdama savo pastangų tenkinti mūsų poreikius, ūkinė visuomenė užsiima tuo, kad daro prieinamus ir perdirba į tinkamas vartoti formas gamtos išteklius. Apdirbama žemė, auginami gyvuliai, kasamos anglys, geležis paverčiama laivais ir mašinomis ir dar kuriama “tūkstantis ir vienas” daiktas, kad kiekvienas iš mūsų, kas gali užsimokėti, galėtų gauti reikiamų prekių ir paslaugų.

Skaityti daugiau...
 

Vadybos sąvoka

Vadovavimas remiasi formalios jėgos pozicija, turinčia įtakos žmonėms, o lyderiavimas kyla iš socialinės įtakos proceso.

Vadovavimas ir lyderiavimas iš esmės skiriasi, bet žmogus gali būti ir formalus vadovas ir turėti lyderiavimo savybių. Kitaip tariant lyderiavimas yra apsprendžiamas žmogaus savybių. Taip pat jis gali būti ir kaip procesas, o tai yra nepriverstinės įtakos naudojimas, bandant kreipti ar koordinuoti grupės veiklą, kad būtų pasiektas tikslas. Lyderiavimas kaip savybė – tai charakteristikų, kurios yra priskiriamos kam nors, kas suvokia galįs panaudoti tokią įtaką sėkmingai, rinkinys.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 3 iš 4
Vadyba
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt