www.spargalkes.lt

Vadovavimo stilius

Vadovo darbo stilius – tai visuma tarpusavyje susijusių vadovavimo metodų, elgsenos normų ir taisyklių, kurias vadovai naudoja savo darbe ir kurie atspindi jų požiūrį į darbą ir į pavaldinius.

Teorija Z, akcentuojanti pagrindinį siekį – sukurti stropią darbo grupę ir stabilią, darnią darbo aplinką, kurioje būtų patenkinti darbuotojų norai būti laisvais, nepriklausomais, sudaro pagrindą trečiam – liberaliam vadovavimo stiliui, kuomet vadovas tampa „vienu iš grupės narių” ir vengia daryti tiesioginę įtaką.

Pagal vadovo rūpinimąsi žmonėmis ir organizacijos veikla galima išskirti vadovus, kuriems labiau priimtina viena iš pateikiamų pozicijų: „nesikišti", „sudaryti malonią aplinką", „dirbti komandoje", „ieškoti aukso vidurio", „pateikti užduotis".

Vadovavimas labiau atspindi vadovo formalaus statuso nusakomą funkciją, o lyderiavimas išreiškia grupėje pripažinto žmogaus – lyderio – veiklą, sutelkiant žmones užsibrėžtam bendram veiklos tikslui pasiekti.

Vadovavimas, kaip pagrindinė vadovo funkcija, yra neatsiejamas nuo planavimo ir organizavimo.

Tačiau vadovavimas bus neefektyvus, jeigu jis nesirems lyderiavimu, vadovo sugebėjimu sutelkti žmones sėkmingam tikslų realizavimui. Nors lyderiavimas yra labai svarbus vadovavimo komponentas, tačiau gali būti ir taip, kad silpnas lyderis bus geras vadovas (sugebantis planuoti ir organizuoti), tačiau tik tokioje žmonių grupėje, kurių nereikia papildomai motyvuoti, nes ir taip žmonės yra labai susitelkę.

Formalųjį autoritetą vadovas įgyja kartu su valdžios įgaliojimais, tuo tarpu asmeninį autoritetą reikia užsitarnauti. Jis įgyjamas asmeninių savybių, žinių dėka.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (3fef79d4718cf942a6fff69bc98871cf.zip)Vadovavimo stilius2 Kb2
Neteisinga

 
Verslas Vadovavimo stilius
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt