www.spargalkes.lt

Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas

Darbuotojų motyvacijos suvokimas ir praktinis šių žinių pritaikymas vadovams yra nepaprastai svarbus. Be materialinių ir finansinių išteklių kiekvienos organizacijos funkcionavimui yra būtini žmonės. Žmonės - tai pats didžiausias organizacijos turtas. Organizacija ir yra žmonės. Todėl nuo kiekvieno darbuotojo ir nuo bendros kolektyvinės veiklos rezultatyvumo priklauso organizacijos gyvavimo sėkmė.

Gabus darbuotojas, esant pakankamai geroms darbo sąlygoms ir būdamas menkos motyvacijos, pasižymi žemu darbo rezultatyvumu. Iš to matyti, kad organizacijos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo vadovo sugebėjimų motyvuoti darbuotojus siekti organizacijos tikslų. Todėl, visų pirma, vadovai turi suprasti žmogiškų išteklių vietą ir svarbą organizacijoje, turi juos branginti, nes ne naujos technologijos, įrengimai ar auganti gamybos automatizaciją nulemia galutinius veiklos rezultatus.

Vadovai turi vertinti žmogiškuosius išteklius, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, nes organizacijos išorinė aplinka nuolat keičiasi, tampa vis sudėtingesnė. Kintanti aplinka kelia vis naujus reikalavimus organizacijai, todėl ji turi ieškoti naujų būdų, kaip prie jų prisitaikyti, kad augtų ar bent išliktų. O žmonės ir yra organizacijos potencialas, tik reikia mokėti jį atverti ir panaudoti.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (19cb2d6439de5d0825505c3f88fe20bc.zip)Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas3 Kb3
Neteisinga

 
Verslas Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt