www.spargalkes.lt

Verslo žinynas

Nuo verslo organizavimo formos pasirinkimo priklauso tiek įmonės steigimo procesas (jo trukmė ir lėšų
sąnaudos), tiek turimų fi nansinių, intelektinių bei žmonių išteklių panaudojimas.

Ketindami steigti įmonę, pirmiausia turėtumėte nuspręsti, kokia įmonės teisinė forma (anksčiau apibrėžta kaip įmonės rūšis) yra tinkamiausia jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti. Reikia įvertinti, kokia ūkine komercine veikla versis įmonė, kiek joje dirbs darbuotojų, kiek pradinio kapitalo reikės verslui pradėti ir pan.

Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę steigti šių teisinių formų įmones: individualias (personalines) įmones (IĮ), tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB), komanditines ūkines bendrijas (KŪB), akcines bendroves (AB), uždarąsias akcines bendroves (UAB), investicines, žemės ūkio, kooperatines bendroves (KB), valstybės ir savivaldybės įmones. Tais atvejais, kai veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima steigti ne pelno organizacijas – viešąsias įstaigas (VšĮ) ir kt.

Įmonės yra skirstomos į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmones. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės yra IĮ ir ŪB, o visų kitų teisinių formų įmonės – ribotos civilinės atsakomybės. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės už prievoles atsako tik įmonės turtu. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės už prievoles atsako įmonės turtu, o tuo atveju, kai įmonės turto neužtenka, už įmonės prievoles IĮ atsako
savininkas savo turtu, ŪB – bendrijos tikrasis narys savo turtu.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (27d2290390a82c3f5c32e38b4c5148d6.zip)Verslo žinynas3787 Kb2
Neteisinga

 
Verslas Verslo žinynas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt