www.spargalkes.lt

Verslo etika (referatas)

Šiandien jau daugeliui nekelia abejonių verslo žmonių vaidmuo ir svarba, taip pat auganti jo galia visuomenėje. Toji verslo galia daro vis didesnį poveikį ir įtaką įvairioms visuomenės gyvenimo sritims. Ji ne tik turi įtakos formuojant šalies įvaizdį, pokyčiams darbo rinkoje, bet ir formuojant vartotojų kultūrines orientacijas per siūlomas prekes ir paslaugas. Todėl vis labiau visuomenės sąmonėje įsitvirtina mintis, kad verslininkas turįs prisiimti didesnę atsakomybę ir ne tik už gerovės kūrimą visiems, bet ir puoselėjamas vertybes (pavyzdžiui, vartojimo kultą) bei naudojamas priemones iškeltiems tikslams pasiekti. Taigi jo veikla ir jos rezultatai imami vertinti ne tik ekonominiu, teisiniu, bet ir etiniu aspektu.

Įsigali nuostata, kad etikos žinios yra ne tik verslo žmonių bendrojo išsilavinimo reikalas. Jos atspindi verslininkų kertinius interesus, iš esmės sutampančius su visai visuomenei rūpimais klausimais. Etika įgauna funkcinę reikšmę, tampa efektyvia priemone pragmatiniams tikslams, ekonominiam pelnui pasiekti. Juk šiaip ar taip moralė – ne iš aukšto kalno paskelbtos nekintančios tiesos, o realiai veikianti jėga. Ji labai įvairiai veikia visuomenės socialinį gyvenimą, didžia dalimi formuoja jos narių ekoniminį mąstymą. O šis savo ruožtu betarpiškai veikia ūkinių subjektų veiklą ir įtakoja jų priimamus sprendimus, kurie gali intensyvinti ar slopinti ekonomiką, skatinti ar stabdyti visuomenės reformas.

Etika keičia požiūrį į verslo pasaulį. Verslo etika tarnauja tam, kad perkeltų verslo sąvoką į humanišką kontekstą. Blogas įvaizdis tiesiogiai negatyviai veikia pardavimą, pelną, personalo moralę ir patį įmonės (organizacijos ) valdymą. Verslininkas, pažeidžiantis verslo dėsnius, nusižengiantis biznio etinėms normoms, vėlgi – tiesiogiai ar netiesiogiai – daro socialinę, moralinę, taip pat ir ekonominę žalą. Tai reiškia, kad verslininko savimonės susiformavimas nėra tik jo paties privatus reikalas, bet turi didelę socialinę ekonominę reikšmę.

Šiame mokomajame leidinyje stengtasi atskleisti etikos reikšmę versle ir visuomenėje, parodant etinių problemų kilimą, sąsajas su organizacijos kultūra, jų sprendimo priėmimo modeliais ir kt. Rengiant darbą remtasi žmiausių Vakarų šalių verslo etikos specialistų (J. Weiss, R. T. George, L. Nesh, R. A. Bucholz , S .K.  Beylly, A. Cava ir kt.) ir Rytų (E. A. Utkin, B. Petrunin ir kt.), taip pat lietuvių autorių, rašančių etikos klausimais (N. Vasiljevienės, D. Vyšniauskienės, V. Kundroto, J. Palidauskaitės ir kt.), darbais.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (38e5eaf5bc9cf16bab0c6ee378d4afcb.zip)Verslo etika (referatas)1942 Kb3
Neteisinga

 
Verslas Verslo etika (referatas)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt