www.spargalkes.lt

Verslas

Organizacijos kultūros tipai

Šiuolaikinėse organizacijose vyrauja keturi informacijos kultūros tipai. Kiekvienas iš jų įtakoja žmonių informacijos suvokimą – jų informacinę elgseną – ir atspindi svarbą, kurią kompanijos vadovai teikia informacijos naudojimui siekiant sėkmės ar vengiant nesėkmės.

Informacija yra naudojama kaip būdas daryti įtaką kitiems. Ši kultūra dažniausia sutinkama kompanijose, kurios pasižymi komandine ir kontrolės hierarchija, įtvirtinant funkcinį darbo pasidalijimą.

Vadovai ir darbuotojai pasitiki vieni kitais, bendrai naudojasi informacija, kaip patobulinti procesus ir darbo našumą.

Skaityti daugiau...
 

Verslo plano struktūra

Pateikiame verslo plano metmenis, kurie padės paruošti ir išreikšti jūsų mintis.

Yra labai svarbu, kad planas parodytų  jūsų ketinimus ką ir kaip ruošiatės daryti, o ne bandyti suvilioti investitorių.

Rašant verslo planą siūlome tiksliai apibūdinti dabartinę situaciją ir prognozę 3 - 5 metams.

Jei kuris nors straipsnis dėl kokių nors priežasčių negali būti apibūdintas, parašykite, kodėl taip yra.

Skaityti daugiau...
 

Verslo idėja

Šiuo laiku Lietuvoje daugelis žmonių gali kurti savo verslą, tai yra dirbti sau, o ne būti pavaldžiam kitiems. Kurti verslą nėra lengvas dalykas, šis procesas reikalauja, kruopštaus darbo ir didelio pasiryžimo įveikti daug sunkumų.

Šio darbo esmė – išanalizuoti įmonės planavimo, organizavimo, vadovavimo, kontrolės ir kitos veiklos ypatumus, parodyti, su kokiomis problemomis šiandien susiduriama vystant ir plėtojant verslą, kovojant konkurencinėje kovoje ir panašiai.

Skaityti daugiau...
 

Centralizuotos ir decentralizuotos struktūros

Struktūros gali būti centralizuotos ir decentralizuotos. Centralizuota struktūra remiasi darbo pasidalijimu pagal nusistovėjusias ir naujai atsirandančias funkcijas. Tokios struktūros nėra lanksčios ir yra kuriamos, siekiant trumpalaikių rezultatų. Centralizuotose struktūrose tie patys padaliniai sprendžia ir strateginius, ir operatyvinius klausimus. Operatyviniai klausimai visuomet dominuoja todėl, kad jų yra daugiau ir jų negalima atidėlioti.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 2 iš 2
Verslas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt